Pracownia Nowych Technologii kończy działalność


26 maja 2020

Z przykrością informujemy, iż Pracownia Nowych Technologii kończy swoją działalność. Na tę decyzję złożyło się wiele czynników, które opisujemy poniżej.

Sytuacja rynkowa a projekty nowych technologii

Pracownia Nowych Technologii rozpoczęła swoją działalność w lutym 2017 roku. Głównym celem działalności był rozwój rynku miningu cyfrowego oraz blockchain poprzez budowę wyspecjalizowanych Data Center, składających się z urządzeń wysokiej mocy obliczeniowej, przeznaczonych do generowania popularnych kryptowalut typu Bitcoin.  Na przestrzeni tych trzech lat powstały 3 projekty, do których Inwestorzy mogli dołączać w roli Wspólników/Udziałowców w spółkach celowych. Przez cały 2017 rok kurs Bitcoina dynamicznie rósł. W czasach największego napływu Inwestorów, czyli pomiędzy październikiem a grudniem 2017 roku, spółki odnotowywały bardzo wysoką rentowność. Zyskowność 1 urządzenia typu Antminer S9, uwzględniając koszty energii, które są bardzo istotne w tego typu projektach, wynosiła ok. 500 USD. Przedstawione wyliczenie w ujęciu nominalnym pozwalało prognozować zwrot z inwestycji w czasie od kilku do kilkunastu miesięcy, a więc w bardzo krótkim czasie. Jednak krach na rynku kryptowalut, który miał miejsce w grudniu 2017 roku, spowodował, iż rentowność zaczęła się zmniejszać, doprowadzając do sytuacji, w której w sierpniu 2018 roku rentowność tego samego urządzenia Antminer S9 wynosiła już zaledwie 51 USD.

Dobra energia poszukiwana

Bardzo istotne znaczenie dla rentowności projektów Blockchain Data Center miały również koszty energii elektrycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania serwerowni PNT. Posiadanie bezpośredniego przyłącza w pierwszej lokalizacji, gdzie znajdowała się największa serwerownia PNT, pozwalało uzyskiwać bardzo atrakcyjne warunki cenowe, bez konieczności ponoszenia opłaty dystrybucyjnej. Jednak podwyżki cen prądu w całym kraju spowodowały, iż nowe warunki przestały być atrakcyjne dla projektów. Dodatkowo zmiany w zakresie energetyki odnawialnej sprawiły, iż producentom bardziej opłacało się sprzedawać energię do sieci dystrybucyjnej. PNT rozpoczęło poszukiwania nowych lokalizacji dla swoich serwerowni. Konieczna stała się relokacja do miejsc zagranicznych, z dostępem do taniej energii. Mimo obiecującej współpracy, problemem okazały się m.in. bardzo długie procedury w urzędach celnych, a także zamieszki w jednej z zagranicznych lokalizacji, skutkujące czasowymi wyłączeniami internetu oraz prądu, mającymi duży wpływ na rentowność projektów.

Proces restrukturyzacyjny w czasie COVID-19 i halvingu Bitcoina

W wyniku powyższych wyzwań, z którymi mierzyły się projekty serwerowni PNT, a także nieprzychylnych kroków kilku Wspólników, działających na szkodę pozostałych Udziałowców poprzez m.in. próbę zaspokojenia swojej pożyczki w pierwszej kolejności kapitałem należącym do wszystkich inwestorów, jedna ze spółek w 2019 roku została postawiona w stan restrukturyzacji. W ocenie zarządzających PNT, mimo trudnej sytuacji rynkowej, istniały szanse na wypracowanie zysku, który pokryłby większą część zainwestowanego kapitału dla Udziałowców. Warunki miały poprawić m.in. otrzymywane informacje dotyczące ograniczenia produkcji nowych urządzeń przez wiodącego producenta, w połączeniu z nowym, atrakcyjnym cenowo źródłem energii dla serwerowni. Pozostałe 2 spółki z grupy wykorzystały omawiany czas na dokupienie sprzętu z rynku wtórnego na korzystnych warunkach, podnosząc tym rentowność serwerowni w tych dwóch projektach. Przyspieszony proces restrukturyzacyjny w jednej spółce zakładał przedstawienie propozycji układowej Wspólnikom, natomiast musiałby się odbyć przed halvingiem, aby spółka miała szansę na realizację propozycji układowej. Mimo upływu ponad roku od rozpoczęcia restrukturyzacji do tej pory sąd nie wyznaczył terminu głosowania nad propozycjami układowymi. Znacząco przedłużające się, kosztowne procedury, konieczność uzupełniania dokumentacji w obliczu dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, następnie wyznaczanie odległych terminów spotkań przez sąd, potem wstrzymanie działań sądów w wyniku pandemii koronawirusa, a ostatecznie zaistniały halving w sieci Bitcoin, przyczyniły się do podjęcia decyzji o zamknięciu procesu restrukturyzacji z zamiarem wejścia w stan upadłości w tej jednej spółce.

Dobro Inwestorów na pierwszym miejscu

Wszelkie dotychczasowe działania podejmowane w obrębie projektów PNT podyktowane  były koniecznością realizacji założeń projektowych i zadbaniem o interesy Wspólników/Inwestorów, zgodnie z zapisami umów. W obliczu podjęcia decyzji o zakończeniu działalności Pracowni Nowych Technologii, zarządzający w każdej ze spółek projektowych umożliwili Inwestorom zadecydowanie o dalszych losach poszczególnych projektów. Po odbytych spotkaniach w dwóch z trzech spółek, Wspólnicy jednomyślnie potwierdzili chęć skorzystania z rozwiązania spółek na drodze porozumienia. Spółka, która była w trakcie restrukturyzacji, aby nie narażać jej na dodatkowe koszty związane ze znacznie przedłużającymi się procedurami formalnymi, a także przez brak zgody pomiędzy Udziałowcami, przejdzie w stan upadłości. Interesy Wspólników zostaną zaspokojone z majątku spółki.

Inwestorzy/Wspólnicy na każdym etapie inwestycji mogli liczyć na komplet informacji, przed przystąpieniem do projektu otrzymywali umowy i zapoznawali się z ich zapisami. W trakcie trzyletniej działalności PNT, zorganizowano 10 stacjonarnych zgromadzeń Wspólników, 9 spotkań online ze Wspólnikami, a także kilkanaście spotkań Inwestorów z przedstawicielami Biura Obsługi Inwestora oraz indywidualnych z Zarządem. Podczas spotkań omawiano bieżące, istotne kwestie w każdej spółce, a dodatkowo sytuacja każdej ze spółek opisywana była w raportach okresowych. Biuro Obsługi Inwestora zawsze pozostawało do dyspozycji Udziałowców. Każdy ze Wspólników miał takie samo prawo głosu podczas spotkań.

PNT w skrócie

Pracownia Nowych Technologii zawsze z dbałością i największą starannością działała na rzecz rozwoju technologii blockchain oraz miningu cyfrowego w Polsce. Posiadała jedną z największych kopalni kryptowalut w kraju, opracowała technologię chłodzenia zanurzeniowego urządzeń obliczeniowych, a także mobilne serwerownie o nazwie Kontenerowe Centrum Obliczeniowe. PNT gościło na wielu konferencjach branżowych, eksperci służyli wiedzą merytoryczną w panelach dyskusyjnych, a także wsparciem w niezliczonej liczbie tematycznych publikacji. 

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami niezależnie od sytuacji rynkowej.

Przeczytaj także

W ślad za prototypem układu chłodzenia cieczą, na początku czerwca pojawiła się nowa wersja konstrukcji służącej do chłodzenia koparek kryptowalut

W serwerowni panują nietypowe warunki, z których nie wszyscy zdają sobie sprawę

Obejrzyj film z instalacji pierwszego KCO przy ekologicznej elektrowni wiatrowej

Fotorelacja z Cryptocurrency World Expo – Warsaw Summit, podczas których jednym z prelegentów był Prezes spółki Pracowni Nowych Technologii Szczepan Bentyn, przedstawiający doskonały plan na uratowanie naszej planety