Mining cyfrowy – słownik pojęć część II


7 sierpnia 2019

W ślad za pierwszą częścią słownika pojęć Inwestora nowych technologii, w drugiej części skupimy się na zagadnieniach związanych już ściśle z samym Bitcoinem.  Dzięki temu będziemy w stanie sami oszacować możliwe scenariusze rozwoju sieci, oraz potencjalne korzyści wynikające z uczestnictwa w tym projekcie.

Blockchain

Rodzaj bazy danych podzielonej na części, w której każda następna jego część zawiera hash poprzedniej. Blockchain umożliwia stworzenie rozproszonej i niezależnej bazy danych, ale jej nie gwarantuje. Blockchain w przeciwieństwie do Bitcoina, wbrew niektórym przekonaniom, może być jak najbardziej scentralizowany, kontrolowany, edytowalny, niepubliczny oraz posiadać zamknięte źródło. Jakiekolwiek zmiany, które w nim zachodzą mogą być wykrywalne w bardzo łatwy sposób, ale tylko przez inne osoby posiadające pełną historię owej bazy danych. W projektach scentralizowanych śledzenie zmian przez zwykłych użytkowników jest więc bardzo trudne lub często nawet w ogóle niemożliwe.

Skalowanie

W przypadku Bitcoina pojęcie to odnosi się do długofalowego funkcjonowania sieci podczas możliwie najwyższego realnego jej obciążenia. Największąe kontrowersję w branżowej społeczności na ten temat budzi jednak sposób w jaki omawiana skalowalność może zostać osiągnięta. Wyróżniamy 2 rodzaje skalowania blockchain’a – jest to skalowanie on-chain oraz skalowanie off-chain. 

Skalowanie on-chain

Ten model skalowania zakłada, iż wszystkie możliwe ruchy w sieci Bitcoin powinny być rejestrowane na głównym łańcuchu sieci, a osoby posiadające pełną historię transakcji Bitcoina powinny gromadzić coraz więcej danych na swój własny koszt.  Zwolennicy tego typu rozwiązania argumentują to faktem, iż Bitcoin powinien być zarządzany jedynie przez wyspecjalizowane organizacje, które będzie stać na tego typu rozwiązanie, a którym nigdy nie przyjdzie do głowy, by w jakikolwiek sposób wykorzystać swoją pozycję do ewentualnej próby oszustwa społeczeństwa.

Skalowanie off-chain

Obsługiwanie sieci za pomocą tej metody, zakłada brak konieczności umieszczania pełnej historii transakcyjnej w głównym blockchainie Bitcoina, na rzecz specjalnie skonstruowanego protokołu. Jego zadaniem jest jedynie aktualizacja stanów posiadania poszczególnych adresów w ściśle określony sposób. Skalowanie off-chain nie może się odbywać bez informacji bazowych zaciąganych z głównego łańcucha a wszelkie potencjalne spory wynikające z niespójności np. danych 2 różnych podmiotów, rozstrzygane są na poziomie głównej sieci Bitcoin. 

Takie rozwiązanie pozwala przechowywać wyłącznie niezbędne informacje na głównym łańcuchu Bitcoina, co diametralnie ogranicza jego rozmiar i zachęca większą liczbę osób do posiadania jej kopii. Dzięki temu można także bardziej zadbać o decentralizację i bezpieczeństwo całej sieci w zakresie np. potencjalnych blokad internetowych zakładanych przez bardziej restrykcyjne kraje na sieć.

Sidechain’y

Sidechain’y to  tzw. łańcuchy boczne, a zarazem kolejna metoda skalowania. Skalowanie tą metodą zakłada podział głównego łańcucha na wiele różnych sieci w taki sposób, aby te finalnie mogły się ze sobą komunikować i honorować swoje transakcje. Obecnie istnieją projekty, które zakładają, iż dzięki temu rozwiązaniu są w stanie uzyskać wysoki poziom przepustowości sieci wraz z jednoczesnym zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązania nie były jednak jeszcze dostatecznie analizowane ani testowane pod kątem całej gamy nowych metod ataków hakerskich. Warto wiedzieć, że w tym procesie bardzo istotnym elementem jest wycena rynkowa projektów korzystających z innowacyjnych rozwiązań. Im wyższa wycena danego projektu tym więcej osób próbujących zaatakować daną sieć i tym mniej ewentualnych problemów w przyszłości. Innymi słowy, gdy wykorzystując błąd sieci można zdobyć 1000 USD, to zainteresują sią nią tylko drobni programiści. Kiedy jednak ten sam błąd pozwoli zarobić 100 mln USD, to pojawią się setki firm, które niezależnie od siebie będą rozważać tysiące różnych scenariuszy ataków na daną sieć, uodparniając ją tym samym na podobne ataki w przyszłości.

Mempool

Mempool to lista transakcji w sieci Bitcoin oczekujących na zatwierdzenie. Przechowywana jest ona przez pełne węzły sieci (komputery archiwizujące pełną historię transakcji) i układana względem wielkości opłaty transakcyjnej przypadającej na każdy bajt danych wszystkich transakcji z osobna.

W momencie najbliższej sesji przychodzącej w sieci Bitcoin (wykopania kolejnego bloku) pierwszeństwo na znalezienie się w nim mają zawsze transakcje z najwyższą opłatą przypadającą na każdy jej bajt danych. Jest to dość istotna informacja z uwagi na fakt, iż transakcje w standardzie segwit w sieci Bitcoin mają mniejszy rozmiar operacji liczony na potrzebę opłaty transakcyjnej. Poniżej przykład tej samej transakcji wykonanej w zwykłej formie oraz w z wykorzystaniem technologii segwit:

Jak widać w powyższej tabeli, mimo iż transakcja segwit’owa sumarycznie oferuje mniejszą opłatę transakcyjną, to i tak będzie mieć pierwszeństwo nad zwykłą transakcją z uwagi na wyższą opłatę za bajt danych, z których się ona składa.

Aktualną listę oczekujących i dopiero co zatwierdzonych transakcji można śledzić tutaj. Warto przy tym wiedzieć, że wszystkie transakcje, które są w mempool’u, nie są jeszcze zatwierdzone i istnieją metody na to, by takie transakcje cofnąć, w przypadku gdyby taka transakcja nie otrzymywała potwierdzenia przez wyjątkowo długi okres czasu. 

Przeczytaj także

PNT lokalizuje serwerownie w atrakcyjnych miejscach poza granicami Polski

Znajomość i rozumienie najważniejszych pojęć, które dotyczą branży nowych technologii, wydaje się być bardzo ważne dla przyszłych inwestorów

Wypłaciliśmy zaliczki na poczet zysków w inwestycji PNT2!

Wyobraźmy sobie, że Bitcoin to nic innego jak zwykła elektroniczna bankowość nie posiadająca właściciela