Blog

Pierwsze Kontenerowe Centrum Obliczeniowe zainstalowane przy elektrowni wiatrowej!


20 kwietnia 2018

 

Pierwsze Kontenerowe Centrum Obliczeniowe wypełnione urządzeniami Antminer zostało w dniu 06.04.2018r. zainstalowane przy elektrowni wiatrowej. Proces nadzorował osobiście ekspert w zakresie zarządzania oraz budowy tego rodzaju data center – Wiceprezes PNT Jakub Bartoszek.

Kontenerowe Centrum Obliczeniowe to autorski projekt Pracowni Nowych Technologii, a jego najważniejszą cechą jest mobilność. Wewnątrz kontenera mogą znajdować się nawet 162 komputery typu Antminer S9 o łącznej mocy obliczeniowej dla BTC wynoszącej 2200 Th/s.

KCO jest niemal w pełni autonomiczne. Jego parametry regulować można zdalnie przy wykorzystaniu połączenia internetowego. Dla utrzymania wewnątrz optymalnych warunków do funkcjonowania koparek, kontener wyposażony został w inteligentny system wentylacji, czujniki temperatury i wilgotności.

Zewnętrzna część kontenera wykonana została ze specjalnie dobranych materiałów, gwarantujących odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak: kurz, woda, czy temperatura. Dodatkowo dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa kontener posiada stały monitoring i blokady dostępu.

Budując kontener Pracownia Nowych Technologii stworzyła specjalnie zaadaptowaną do funkcjonowania koparek przestrzeń, umożliwiającą przetransportowanie KCO w dowolne miejsce. Jest to bardzo ważna funkcjonalność, stanowiąca ogromną szansę dla rynku OZE. Postawienie Kontenerowego Centrum Obliczeniowego pod turbiną wiatrową ma bowiem rozwiązywać problemy wysokiego zużycia energii przez kopalnie kryptowalut, a dodatkowo pozwoli wybudować dotąd niewybudowane elektrownie.

 

ENGLISH VERSION

First Container Data Center filled with Antminer devices was installed at the wind power station on 06/04/2018. The process was personally supervised by an expert in the field of management and construction of this type of data center – PNT Vice President Jakub Bartoszek.

Container Data Center is Pracownia Nowych Technologii own design, and its most important feature is mobility. Inside the container can be up to 162 Antminer S9 computers with a total computing power for BTC – 2200 Th / s.

CDC is almost fully autonomous. Parameters can be controlled remotely using an internet connection. For maintaining inside CDC optimal conditions for the miners, the container has been equipped with an intelligent ventilation system, temperature and humidity sensors.

The outer part of the container is made of specially selected materials, guaranteeing resistance to external factors, such as: dust, water, or temperature. In addition to ensuring the highest level of security the container has constant monitoring and access block.

Building a Container Data Center Pracownia Nowych Technologii created a space especially adapted for the operation of miners with the possibility of transporting CDC anywhere. This crucial functionality is a huge opportunity for the Renewable Energy Sources market. Placing a Container Data Center under a wind turbine is the way to solve the problem of high energy consumption by cryptocurrency mines, additionally, it will allow the construction of new power plants.

 

Zainteresowanych inwestowaniem w moc obliczeniową z własnym źródłem energii odnawialnej zapraszamy po więcej informacji tutaj >>

For more information about investing in Container Data Center with private wind power station click here >>

Film z instalacji Kontenerowego Centrum Obliczeniowego przy ekologicznej elektrowni wiatrowej

Przeczytaj także

Wydobywanie kryptowalut nadal jest jednym z najbardziej dochodowych i najszybciej rozwijających się biznesów inwestycyjnych w Polsce

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz naszych Klientów, z przyjemnością informujemy, iż od teraz Inwestorzy dołączający do naszych projektów inwestycyjnych mogą wpłacać kapitał w kryptowalucie BTC

Doświadczenie naszych ekspertów, sprawna komunikacja, a także systematyczne przekazywanie raportów okresowych sprawiają, że Inwestorzy chętnie przyłączają się do naszych projektów inwestycyjnych

Mając świadomość jak dynamicznie rozwija się rynek kryptowalut oraz wzrasta popularność technologii blockchain z przyjemnością zostaliśmy partnerem filmu dokumentalnego dotyczącego zagadnień związanych z tym obszarem rynku