Blog

Podkręcamy moc obliczeniową we współpracy z marką 3M


8 maja 2018

Na potrzeby powołanego w zeszłym roku Działu Research & Development, odpowiedzialnego za optymalizację procesów wydobycia w naszych kopalniach kryptowalut, nawiązaliśmy współpracę z marką 3M oferującą profesjonalne płyny dedykowane technologii zanurzeniowej.

Prace prowadzone przez zespół specjalistów nad ulepszaniem prototypu układu chłodzenia koparek kryptowalut za pomocą cieczy niskowrzącej, zmierzające do przygotowania ostatecznej wersji tej konstrukcji, pozwoliły na wypracowanie kolejnych przełomowych rozwiązań.

Głównym problemem z jakim mierzyli się eksperci w laboratorium był odbiór ciepła wydzielanego podczas pracy urządzeń. Dzięki zastosowaniu płynu NOVEC marki 3M w naszych układach chłodzenia cieczą, udało się skutecznie odebrać ciepło odpadowe, a także podkręcić moc obliczeniową w Antminer’ach S9, co będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie rentowności kopalni.

 

Wykres 1 – Zależność pobieranego prądu od temperatury przez urządzenie typu Antminer S9

 

Powyższy ‚Wykres 1’ przedstawia zależność pobieranego prądu od temperatury przez koparkę przy tej samej mocy wydobywczej. Z wykresu można wyczytać, że wraz ze spadkiem temperatury układów wydobywczych, spada wartość mocy elektrycznej pobieranej przez urządzenie. Temperatura pracy układów w standardowych warunkach wynosi bowiem 80-90 *C, a więc schłodzenie koparki prowadzi do znacznego obniżenia poboru mocy elektrycznej.

Jednak największym osiągnięciem naszych specjalistów jest podkręcenie mocy obliczeniową koparek typu Antminer S9 z 13.5 TH/s do 18 TH/s, co daje 34% wzrost hashrate! Jest to możliwe wyłącznie dzięki zastosowaniu wypracowanego przez nasz zespół zanurzeniowemu systemowi chłodzenia.

Przy tej okazji przeprowadziliśmy także dodatkowe badanie w celu zweryfikowania zależności pomiędzy mocą obliczeniową generowaną przez koparkę w określonym czasie. Poniższe wykresy pokazują jak stabilna jest moc obliczeniowa koparki podkręconej, względem koparki niemodyfikowanej, która wykazywała mniejszą stabilność na przestrzeni czasu.

 

Wykres 2 – Niepodkręcone urządzenie typu Antminer S9

Wykres 3 – Podkręcone urządzenie typu Antminer S9

Aktualnie Dział R&D prowadzi działania zmierzające do stworzenia odpowiedniej wielkości konstrukcji układu chłodzenia, tak aby była ona dostosowana i umożliwiała pracę urządzeń chłodzonych zanurzeniowo w Kontenerowych Centrach Obliczeniowych.

 

 

Przeczytaj także

Prezentujemy najnowszy projekt inwestycyjny który zakłada wygenerowanie maksymalnych zysków przy jednoczesnym wsparciu rynku OZE

Zgodnie z zapowiedzią o planowanym zamknięciu pierwszego projektu inwestycyjnego PNT na kwocie 21 milionów złotych, informujemy, iż założenia zostały zrealizowane!

Obejrzyj film z instalacji pierwszego KCO przy ekologicznej elektrowni wiatrowej

Doświadczenie naszych ekspertów, sprawna komunikacja, a także systematyczne przekazywanie raportów okresowych sprawiają, że Inwestorzy chętnie przyłączają się do naszych projektów inwestycyjnych

Jest to całkowity przełom w procesie zwiększania efektywności energetycznej koparek kryptowalut! Przeprowadzone badania wykazały bowiem, że dzięki zastosowaniu naszego autorskiego układu chłodzenia jesteśmy w stanie zaoszczędzić aż 95% energii przeznaczanej wcześniej na chłodzenie!