Blog

Pierwszy milion PNT!


11 maja 2017

BitcoinDla wszystkich tych, którym przyświeca teoria mówiąca o tym, że „pierwszy milion trzeba ukraść” mamy złe wiadomości – obaliliśmy ją!

Pracownia Nowych Technologii ma już swoich pierwszych Inwestorów. Co więcej łączna kwota zainwestowanego przez nich kapitału właśnie przekroczyła 1 mln złotych !

Obecnie wydobywanie kryptowalut jest jednym z najbardziej dochodowych i najszybciej rozwijających się biznesów.
Inwestycja w Kopalnie Bitcoin i Ethereum polega na dołączeniu w roli Wspólnika do działającej spółki wydobywającej kryptowaluty, w której Inwestor w zamian za wniesiony wkład finansowy otrzymuje udział w zyskach z jej działalności.

Jest to tzw. oferta 3H high tech, high profit, high risk skierowana do Inwestorów posiadających środki na inwestycję w wysokości minimum 50 000 zł. Inwestycja zakłada bardzo wysokie stopy zwrotu, które w zależności od kursu kopanej kryptowaluty wynosiły dotychczas 50-200%. Należy pamiętać, że inwestycja wiąże się z wysokim ryzykiem, które wynika wprost z ryzyka kursowego kopanych walut i jest głównym czynnikiem wpływającym na rentowność projektu.

Zyski z inwestycji wypłacane są co 6 miesięcy. Oferta została zaplanowana w taki sposób, aby w perspektywie dwóch lat zapewnić Wspólnikom zwrot z zainwestowanego kapitału oraz ponadprzeciętne zyski. Inwestor ma możliwość wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie zachowując przy tym prawo do zwrotu zainwestowanej kwoty wraz z odsetkami od niej.

Przeczytaj także

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących wpływu wahań kursu Bitcoina na osiągany przez Inwestorów zysk. Czy zatem Inwestor powinien cieszyć się ze wzrostu jego ceny i martwić gdy zaobserwuje jej spadek?

Zapraszamy na webinar na temat inwestycji w park maszynowy, sprzedający moc obliczeniową potrzebną do wytworzenia kryptowalut