Oświadczenie Zarządu PNT


4 lutego 2019

W odpowiedzi na pojawiające się publikacje w sieci oraz komentarze w mediach społecznościowych dotyczące kondycji finansowej Pracowni Nowych Technologii pragniemy przedstawić oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Działalność Pracowni Nowych Technologii od początku opierała się na projektach high-tech, w rozwijającej się branży, gdzie sukcesy uzależnione są od sytuacji rynkowej. Obserwowane drastyczne zmiany sytuacji rynkowej w ostatnim roku spowodowały, że PNT mierzy się aktualnie z problemami m.in. takimi jak:

  • Spadek cen na rynku mocy obliczeniowej – w wyniku krachu na rynku kryptowalut jak i ogólnie na rynku nowych technologii. Ceny za moc obliczeniową spadły do poziomów, które sprawiają, że działalność spółki jest już nierentowna w Polsce.
  • Wzrost cen energii elektrycznej w Polsce – w wyniku zmian regulacji na temat praw do obrotu certyfikatami na CO2 na rynku handlu energią elektryczną, ceny energii wzrosły pomiędzy 30-60%.

Pracownia Nowych Technologii podjęła szereg działań zmierzających do poprawy sytuacji spółki, na co wskazuje m.in. realizacja procesu przeniesienia Data Center poza granice Polski. O działaniach, a także sytuacji finansowej na bieżąco informowani są Inwestorzy, którzy biorą również udział w procesie podejmowania kluczowych decyzji.

Zapewniamy jednocześnie, że Pracownia Nowych Technologii prowadzi swoją działalność zgodnie z zapisami obowiązującego prawa. Osoby decydujące się na zainwestowanie w projekty PNT podpisują umowy zawierające zapisy o ryzyku.  Inwestorzy posiadają dostęp do dokumentów finansowych spółki oraz otrzymują cykliczne raporty, w których zawarte są wszystkie najważniejsze dane potwierdzające ostatnie działania. Pracownia Nowych Technologii nigdy nie ograniczała możliwości kontaktu Inwestorom, nie unikała odpowiedzi na pytania, ani nie odmawiała spotkań bezpośrednich czego dowodem są organizowane wielokrotnie zgromadzenia oraz zebrania Wspólników.

Jednak w związku z pojawieniem się w sieci informacji, które mogą stanowić naruszenie dóbr osobistych PNT, w tym dobrego imienia członków Zarządu, informujemy, iż mogą one być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji zgodnie z zapisami obowiązującego prawa dotyczącego zniesławienia, a także innych naruszeń. Przedstawiciele spółki PNT nie są formalnie zobowiązani do uczestniczenia w dyskusjach toczących się w sieci. Zarząd nie zamierza udzielać odpowiedzi na forach ani w grupach na Facebook’u. Wszelkie pytania do Zarządu i spółki prosimy kierować mailowo na: biuro@pnt24.pl

O postępach w działaniach podejmowanych przez PNT nadal będą informowane osoby zainteresowane, a aktualności będą sukcesywnie publikowane przy użyciu stron internetowych oraz mediów społecznościowych Pracowni Nowych Technologii.

Łącząc wyrazy szacunku,
Zarząd Pracownia Nowych Technologii

Przeczytaj także

Odkąd w 2017 roku rozpoczęliśmy instalację serwerowni w pierwszej elektrowni wiatrowej działającej w ramach Grupy PF, w branży zaszły ogromne zmiany

W drugiej części skupimy się na zagadnieniach związanych już ściśle z samym Bitcoinem