Mining cyfrowy – słownik pojęć część I


27 czerwca 2019

Nie każdy kto inwestuje w daną branżę jest w niej ekspertem, natomiast znajomość i rozumienie najważniejszych pojęć, które jej dotyczą, wydaje się być bardzo ważne. Aby pomóc przyszłym i obecnym Inwestorom nowych technologii w rozjaśnieniu nazw związanych z górnictwem cyfrowym jak i samymi parametrami sieci Bitcoin, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych zagadnień. 

Mining

Z technicznego punktu widzenia mining jest po prostu szyfrowaniem określonej porcji danych za pomocą określonego algorytmu. W przypadku Bitcoina szyfrujemy bowiem listę wszystkich transakcji, które chcemy dołączyć do bloku oraz hashbloku poprzedniego. Przedmiotowe szyfrowanie polega na podkładaniu zmiennych losowych pod algorytm sha256 w taki sposób, aby wynik hashowania spełniał dane kryteria, czyli odpowiadał określonej trudności wydobycia. Proces szyfrowania sam w sobie nie jest skomplikowany, gdyż opiera się w dużej mierze na zaledwie dwóch równaniach matematycznych, których wykonanie zajmuje zaledwie bilionowe części sekundy (dla specjalnie przystosowanych urządzeń). Jednak znalezienie wyniku, który będzie przy okazji odpowiadał wspomnianej trudności wydobycia, obecnie wymaga dokonania wielu trylionów obliczeń, co samo w sobie nie jest już takie proste. Po znalezieniu odpowiedniego wyniku równania (hash) jest on rozgłaszany w sieci, a nagroda za wykopany w ten sposób blok jest przypisywana do adresu należącego do operatora urządzenia.

Warto jednak zaznaczyć, iż proces miningu jest procesem całkowicie losowym, opartym o statystykę. Nie da się bowiem przewidzieć, w którym dokładnie momencie zostanie znalezione konkretne równanie, a można jedynie oszacować przybliżony czas, w którym taki blok mógłby zostać znaleziony.

Poniekąd proces ten przypomina rzut monetą, podczas którego teoretycznie mamy 50% szans na odgadnięcie, którą stronę monety trafimy, jednak są bardzo znikome szanse na to, abyśmy nieustannie trafiali obie strony monety na przemian. Zatem zarówno przy generowaniu Bitcoinów jak i rzutach monetą prawdopodobieństwo, że w efekcie uzyskamy określony rezultat jest uzlaeżniony od wykonania dostatecznie dużej ilości prób.

 

Mining pool

Poole miningowe są to serwisy oferujące skoordynowaną pracę urządzeń operotorom serwerowni, której celem jest zwiększenie szansy odnalezienia właściwego równania, poprzez wspólną ich pracę. Serwisy tego typu, po odnalezieniu prawidłowego równania przez któregokolwiek operatora serwerowni z nich korzystającego, rozdzielają urobek proporcjonalnie do posiadanej mocy, za co pobierają zazwyczaj od 1%-2,5% prowizji. Poza samą koordynacją urządzeń, serwisy te udostępniają narzędzia do analizy i monitorowania pracy oraz umożliwiają optymalizację wypłat urobku, co znacznie zmniejsza wartość opłat transakcyjnych, które operatorzy musieliby ponosić dodatkowo.

Hash

Hash jest to unikalny wynik kryptograficznej funkcji skrótu (szyfrowania), który jest jednocześnie matematycznym dowodem istnienia konkretnej bazy danych zaszyfrowanej w ten sposób.

W przypadku Bitcoina, hash który spełnia określone kryteria jest również dowodem wykonanej pracy. Przykładowy hash będący dowodem pracy w sieci Bitcoin. 0000000000000000002226869d9b6371282c96efa372e18f0b5fe729d94f2b8c

Trudność wydobycia (inaczej złożoność obliczeniowa, z ang. difficulty) 

Trudność wydobycia jest to kryterium, które definiuje aktualnie poszukiwaną funkcję skrótu. Jej regulacja następuje co 2016 wydobytych hash’y (ok. 2 tygodnie pracy).  Jest ona ustalana przez algorytm zakorzeniony w protokole Bitcoina, a jej wartość ustalana jest na podstawie średniej czasu wydobycia ostatnich 2016 bloków. Jeśli średni czas ich wydobycia jest większy niż 10 minut, to trudność jest zmniejszana, a jeśli czas ten jest mniejszy, to trudność jest zwiększana.

Ponieważ podaż Bitcoina jest stała i ściśle określona w czasie, jego dystrybucja rozkłada się równomiernie na wszystkich operatorów urządzeń obliczeniowych i proporcjonalnie do ich mocy. Oznacza to, że im większa liczba urządzeń pracuje w danym czasie, tym trudność wydobycia wzrasta, aby podaż pozostała na tym samym poziomie.

Aktualny poziom trudności można sprawdzić zarówno w wielu dostępnych explorerach bloków jak i na stronach oferujących mining w poolu np. tutaj

Hashrate

Hashrate jest to parametr określający moc obliczeniową danego urządzenia lub grupy urządzeń. Jest on przedstawiony w postaci ilości sprawdzanych hashy na sekundę według określonego algorytmu.

Uwaga:Jesteśmy w stanie dokładnie monitorować Hashrate urządzeń, których jesteśmy operatorami lub tych, które są podłączone do określonych serwerowni w ramach pooli miningowych. Nie jesteśmy jednak w stanie w żaden sposób określić ile, a także jakich maszyn dokładnie jest zaangażowanych w proces wydobycia całego Bitcoina. Wszelkie serwisy analizujące sieć Bitcoin, takie jak m.in. blockchain.combazują jedynie na aktualnym parametrze trudności i średniej dziennej ilości wydobytych bloków, stąd czasem wykres globalnego Hashrate wygląda tak, jakby w krótkim odstępie czasu, notorycznie włączał i wyłączał ok 10%-30% urządzeń.

Blok transakcyjny

Jest to odpowiednik sesji bankowej w świecie kryptowalut. To w nim zawarty jest zestaw aktualnie szyfrowanych transakcji. Wcielany jest on do głównego łańcucha gdy operatorowi urządzenia, które go konstruuje, uda się znaleźć odpowiedni hash spełniający kryteria zdefiniowane poprzez trudność wydobycia. Średni czas jego wydobycia oscyluje w granicach 10 minut. Jego rozmiar w sieci Bitcoin aktualnie odpowiada 1 MB danych, jednak z racji usprawnień sieci i zmiany sposobu liczenia rozmiaru transakcji w ostatnim czasie, maksymalny ciężar bloku transakcyjnego może wynieść nawet 4 MB.

Block explorer

Zewnętrzny, zazwyczaj darmowy serwis, który za pomocą przeglądarki internetowej w prosty sposób pozwala sprawdzić stan posiadania adresów, ilość potwierdzeń poszczególnych transakcji, ich historię oraz pozostałych danych znajdujących się w publicznych rejestrach.

Przeczytaj także

Wypłaciliśmy zaliczki na poczet zysków w inwestycji PNT2!

Wyobraźmy sobie, że Bitcoin to nic innego jak zwykła elektroniczna bankowość nie posiadająca właściciela

Zamówione zostało 600 komputerów typu Antminer S9

Zbliża się bardzo ciekawy okres na rynku miningu cyfrowego