Blog

Przyszłość PNTcoin, czyli jaką wartość mogą uzyskać tokeny PNT


3 lipca 2017

Obecnie PNTcoin jest czymś w rodzaju punktu lojalnościowego i nie posiada wartości innej niż taka, jaką ktoś mógłby za niego zapłacić. Jednak w przyszłości Pracownia Nowych Technologii planuje uruchomienie inwestycji, której konstrukcja w zamian za pozyskany kapitał pozwoli na sprzedaż tokenów, będących udziałem w urobku spółki. W trosce o bezpieczeństwo urobku pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie pozwalało na to by trafiał on nie na konto kontrolowane przez człowieka, który może stracić klucz prywatny bądź ucierpieć na skutek jakiejś sytuacji losowej, ale na konto niezależnego smartkontraktu zbudowanego w oparciu o technologię  blockchain. Takie rozwiązanie daje gwarancje, że jedynie posiadacz PNTcoinów będzie mógł wypłacić przysługującą mu część urobku z tzw. skarbca. Zatem urobek, który będzie trafiał na adres smartkonktraktu, przechowywany będzie w możliwie najbezpieczniejszy sposób, jaki w tym momencie jest dostępny na rynku.

Smartkontrakt to program komputerowy, który działa jednocześnie na tysiącach komputerów na całym świecie. Co istotne raz uruchomiony może działać tylko w taki sposób, w jaki został napisany i nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Dlatego jeśli będzie w nim zapisane, że jedynym sposobem wypłaty urobku jest wpłata na niego PNTcoinów, to będzie to jedyny możliwy sposób realizacji takiej transakcji.

Takie rozwiązanie nadaje PNTcoinom funkcję „cyfrowej noty bankowej”, na podstawie której posiadacz może wypłacić „cyfrowe złoto zgromadzone w sejfie”. W taki sposób wartość PNTcoina na giełdzie będzie odzwierciedlać:

  1. wartość zgromadzonego na smartkontrakcie urobku
  2. wartość przyszłego urobku kopalni PNT

Paradoksalnie PNTcoin będzie warty więcej niż przypadający na niego urobek zgromadzony na smartkontrakcie, ponieważ będzie dyskontował przyszły urobek kopalni. Inwestorzy, którzy otrzymają PNTcoin będą więc w posiadaniu narzędzia, które pozwoli im na realizację zysku z inwestycji szybciej niż będzie ona faktycznie miała miejsce.

Ciekawostką jest również fakt, że w przypadku takiej konstrukcji Inwestor nie będzie miał motywacji wymieniać PNTcoinów na urobek, ponieważ ich wymiana będzie jednoznaczna z „cyfrowym spaleniem” PNTcoinów, czyli ich zniszczeniem. Oznacza to, że straci on udział w przyszłym urobku, a tym samym zwiększy go dla pozostałych posiadaczy PNTcoinów.

Pracownia Nowych Technologii wyemitowała 10 mln. PNTcoinów. Otrzymują je jako bonus do swojej inwestycji pierwsi Inwestorzy PNT SPK w proporcji 1 PNTcoin za 1 zainwestowaną złotówkę. Niezależnie od zysków z podstawowej inwestycji w kopalnię kryptowalut, mogą oni liczyć na dodatkowy zarobek z tytułu wzrostu wartości PNTcoinów, które otrzymują gratis.

Przeczytaj także

KCO jest pierwszą tego typu mobilną kopalnią kryptowalut w Polsce. To autorski projekt PNT, mieszczący 162 Antminnery S9 wydobwające obecnie 15 BTC miesięcznie.

Na czym polega inwestycja w kopalnie kryptowalut? Czym różni się od inwestycji w kryptowaluty? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udziela Prezes Zarządu Pracowni Nowych Technologii Szczepan Bentyn.

Otrzymujemy wiele pytań dotyczących wpływu wahań kursu Bitcoina na osiągany przez Inwestorów zysk. Czy zatem Inwestor powinien cieszyć się ze wzrostu jego ceny i martwić gdy zaobserwuje jej spadek?

Zapraszamy na webinar na temat inwestycji w park maszynowy, sprzedający moc obliczeniową potrzebną do wytworzenia kryptowalut