Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 270 11 10

Inwestycja w Blockchain Data Center

Inwestycja w Blockchain Data Center

Obecnie wydobywanie kryptowalut jest jednym z najbardziej dochodowych i najszybciej rozwijających się biznesów.
Inwestycja w Blockchain Data Center polega na dołączeniu w roli Wspólnika do działającej spółki posiadającej serwerownię zdolną m.in. do wydobywania kryptowalut. Inwestor w zamian za wniesiony wkład finansowy otrzymuje udział w zyskach z jej działalności.

Na czym to polega?


Obecnie wydobywanie kryptowalut jest jednym z najbardziej dochodowych i najszybciej rozwijających się biznesów. Inwestycja Blockchain Data Center, polega na dołączeniu w roli Wspólnika do działającej spółki posiadającej serwerownię, zdolną mi. do wydobywania kryptowalut. Inwestor w zamian za wniesiony wkład finansowy otrzymuje udział w zyskach z jej działalności.

Dla kogo?


Ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych, które dysponują kwotą na inwestycję w wysokości minimum 50.000 złotych.

Ile można zarobić?


W zależności od kursu kopanej kryptowaluty dotychczasowa rentowność wynosiła 50-150% w skali roku.

Zapisz się na webinar

Obejrzyj

Z powodu aktualizacji danych kalkulator teraz nie działa.
Spróbuj ponownie później.

Czy jest to bezpieczne?


Inwestycja wiąże się z wysokim ryzykiem, co wynika wprost z ryzyka kursowego kopanej kryptowaluty istotnie wpływającego na rentowność przedsięwzięcia. Zarówno długoterminowe trendy cenowe kryptowalut jak i trudności ich wydobycia pokazują jednak, że ich rentowność będzie nadal bardzo wysoka.

Czas trwania inwestycji


Spółka do której przystępują inwestorzy jest powołana bezterminowo i może działać wiele lat. Wysoka stopa zwrotu sprawia, że zainwestowany kapitał odzyskać można nawet w ciągu kilkunastu miesięcy. Zarządzający prowadzą szereg działań mających zapewnić wysoką rentowność biznesu w długim okresie czasu.

Obejrzyj