Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 270 11 10

Inwestycja w Blockchain Data Center

Inwestycja w Blockchain Data Center

Inwestycja w Blockchain Data Center polega na dołączeniu w roli Wspólnika do działającej spółki posiadającej serwerownię zdolną m.in. do wydobywania kryptowalut. Inwestor w zamian za wniesiony wkład finansowy otrzymuje udział w zyskach z jej działalności.

Na czym to polega?


Obecnie wydobywanie kryptowalut jest jednym z najszybciej rozwijających się biznesów. Inwestycja Blockchain Data Center, polega na dołączeniu w roli Wspólnika do działającej spółki posiadającej serwerownię, zdolną mi. do wydobywania kryptowalut. Inwestor w zamian za wniesiony wkład finansowy otrzymuje udział w zyskach z jej działalności.

Dla kogo?


Ofertę kierujemy zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych, które dysponują kwotą na inwestycję w wysokości minimum 50.000 złotych.

Ile można zarobić?


W zależności od kursu kopanej kryptowaluty rentowność może wynosić nawet 50-150% w skali roku.

Zapisz się na webinar

Obejrzyj

Z powodu aktualizacji danych kalkulator teraz nie działa.
Spróbuj ponownie później.

Czy jest to bezpieczne?


Projekty inwestycyjne nowych technologii określane są mianem ‘High tech – High risk – High profit’, co wynika wprost z ryzyka kursowego generowanej waluty cyfrowej istotnie wpływającego na rentowność przedsięwzięcia. W aktualnej ofercie inwestycyjnej znajdują się projekty zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach poza granicami Polski, z dostępem do taniej energii, mogące zapewnić serwerowni satysfakcjonującą rentowność, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji w branży miningu cyfrowego.

Czas trwania inwestycji


Spółka do której przystępują inwestorzy jest powołana bezterminowo i może działać wiele lat. Zarządzający prowadzą szereg działań zmierzających do zapewnienia wysokij rentowności biznesu w długim okresie czasu.

Obejrzyj